Spýtajte sa …

nasledujúce otázky. Ak odpoveď na niektorú z nich je „ÁNO“, potom by ste mali zvážiť naučiť sa spoznať svoj cyklus pomocou CrMS.

LOGO hlava RESIZED  Chcete vedieť viac o tom ako funguje váš menštruačný cyklus?

LOGO hlava RESIZED  Radi by ste sa starali o svoju plodnosť proaktívne a prirodzene?

LOGO hlava RESIZED  Máte už dosť používania kondómov, spermicídnych gélov, prerušovaného styku, antikoncepčných tabletiek?

LOGO hlava RESIZED  Máte už dosť odporúčaní vášho gynekológa riešiť problémy s cyklom používaním hormonálnej antikoncepcie takmer na každý problém?

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte prirodzenú metódu, ktorá vám dokáže dať odpovede na otázky a monitoruje vaše reprodukčné zdravie?

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte efektívnu metódu efektívnosťou porovnateľnú s hormonálnou antikoncepciou, ktorá nebude mať vedľajšie účinky?

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte prirodzenú metódu, ktorá dosahuje vysokú mieru spokojnosti párov, ktorí ju používajú.

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte riešenie pre neplodnosť, spontánne potraty, predčasný pôrod?

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte riešenie pre PMS? Cysty na vaječníkoch? Abnormálne krvácanie?

LOGO hlava RESIZED  Chceli by ste moderný systém starostlivosti o vašu plodnosť, ktorý pomáha utužovať vzťah, kde muž aj žena spolupracujú v láske?

LOGO hlava RESIZED  Hľadáte morálny systém s vysokou úspešnosťou a kvalitnými vedeckými základmi?

 

Naučíte sa pozorovať znaky vlastného tela, ktoré odrážajú vaše hormonálne zmeny v tele.

Hlien krčka maternice a menštruačné krvácanie sú hlavnými biomarkermi, ktoré sa štandardizovaným spôsobom značia do tabuľky. CrMS FertilityStarostlivosť si vyžaduje na začiatku certifikovaného lektora CrMS, ktorý zabezpečí kvalitnú individuálnu výuku. Na Slovensku sa vyučuje už 9 rokov.

 

Vedecké štúdie preukázali spoľahlivosť CrMS metódy pri zabránení počatiu s 99,5% pravdepodobnosťou.

  • TEORETICKÁ EFEKTIVITA CrMS pri predchádzaní tehotenstvu 99% 99%
  • PRAKTICKÁ EFEKTIVITA CrMS pri predchádzaní tehotenstvu 96% 96%

Toto číslo je porovnateľné s hormonálnou antikoncepciou. Štúdia z roku 1998 hodnotila efektívnosť metódy pri vyhýbaní sa tehotenstvu. Do výskumu bolo zapojených 1 876 párov počas 17 130 cyklov. V porovnaní s bežnými antikoncepčnými metódami bola dokázaná jeho efektivita. V podmienkach reálneho života, kde sa berie do úvahy zlyhanie ľudského faktora, je úspešnosť 96,8%  pri predchádzaní tehotenstvu. Pod ľudským faktorom sa rozumie napr. to, že lektor CrMS neúplne vysvetlí resp. neusmerní pár, pár si neprečíta príručku, odignoruje inštrukcie, atď… Avšak aj táto úspešnosť vplyvom ľudského faktora je prekvapivo vyššia v porovnaní s hormonálnou antikoncepciou, kde je taktiež vplyv ľudského zlyhania.  [CrMs use effectiveness study, Journal of Reproductive Medicine 1998; 43:495-50]

Metóda je veľmi flexibilná a dá sa z mesiaca na mesiac prispôsobiť aktuálnej situácii v páre.

Ak sa pár rozhodne snažiť o počatie dieťaťa, do 6 mesiacov by sa mu tak malo podariť. Pokiaľ nie, patrí do skupiny 10-15% párov, ktorým sa nedarí počať dieťa a odporučí sa im  návšteva gynekológa NaProTechnológa, pre ktorého sa tabuľka CrMS stane skvelým diagnostickým nástrojom.

 

Často kladené otázky:

Dokáže CrMS efektívne odsledovať aj nepravidelné cykly?

CrMS FertilityStarostlivosť dokáže skvelo manažovať nepravidelný cyklus. Riadi sa podľa reálnych znakov tela.  Iba veľmi málo cyklov je 28 dňových. Nepravidelnosť a rôzna dĺžka cyklov je spôsobená hormonálnymi zmenami, fyzickým a emočným stresom. CrMS FertilityStarostlivosť  vám pomôže odhaliť príčiny a v prípade potreby NaProTechnology poskytne adekvátnu liečbu v súlade s cyklom. Ženy majú rôzne dĺžky menštruačného cyklu vrátane pravidelnosti a nepravidelnosti. Niekedy môže cyklus vynechať či už zo stresu, choroby alebo pri dojčení. CrMS FertilityStarostlivosť si dokáže poradiť so všetkými hore uvedenými situáciami, keďže na dennej báze žena dostáva informáciu o svojej plodnosti alebo neplodnosti. V tomto systéme neplatí žiadne hádanie ani predpovedanie.

Je potrebný manžel v procese výuky CrMS?

Pár, kde je manžel zaangažovaný do výuky a spoznávania prirodzenej metódy, je následne aj úspešnejší pri jej používaní. Manžel takto dáva najavo svoju úctu voči manželke a jej telu. Ešte som sa nestretla s mužom, ktorý by bol takto aktívne zapojený do dobrodružstva spoznávania ich prirodzenej plodnosti a nemal by záujem o túto záhadu plodnosti. Chlap veľmi rád odhaľuje aj túto stránku ženy. Pre chlapov je to príležitosť pochopiť občasnú záhadnú náladovosť ich polovičiek.  S úžasom pozorujem ako názorne dokáže chlap odhaliť v tabuľke vplyv stresu na jeho milovanú polovičku.

Čo znamená SPICE?

CrMS je akýmsi korením (SPICE) manželstva. Pár takto pracuje na nasledujúcich dimenziách vzťahu a prehlbovaní ich lásky:

S = Spiritual, DUCHOVNÁ – jednota manželstva

P = Physical, FYZICKÁ – dotyky

I = Intellectual, INTELEKTUÁLNA – pochopenie

C =Creative/Communicative, KOMUNIKAČNÁ – dialóg o plánovaní rodičovstva

E = Emotional EMOČNÁ – citový vzťah manželov

Čím sa CrMS líši od iných prirodzených metód sledovania plodných a neplodných dní?

CrMS je nevyhnutným predpokladom novej špecializácie v oblasti gynekológie –  NaProTECHNOLOGY (Natural Procreative Technology – Veda prirodzenej plodnosti). Ak ma pár ťažkosti počať dieťa, PMS atď. CrMS tabuľka je praktickým odrazovým mostíkom liečby pre lekára špecializovaného v NaProTechnology.

Aká je priemerná doba snaženia sa o dieťa pokiaľ pár nemá reprodukčný problém?

Pokiaľ sa páru nepodarí otehotnieť do 6 mesiacov podľa CrMS, dostane možnosť diagnostiky a prípadnej liečby prostredníctvom NaProtechnology. 98% párov s normálnou plodnosťou počne dieťa do 6 mesiacov pokiaľ je styk načasovaný do plodného obdobia. [Journal of Reproductive Medicine 37 864, 1992]

Dá sa cyklus sledovať pomocou CrMS aj v prípade dojčenia?

Veľkou výhodou je, že cyklus nemusí byť pravidelný, aby bola metóda efektívna. Skvelou informáciou, ktorú môže žena z tabuľky vyčítať je ako stres, choroba dieťaťa, antibiotiká, zmena stravovania či cvičenie pôsobia na jej cyklus.  Tieto informácie dajú páru možnosť ovplyvňovať ich reprodukčné zdravie vzhľadom na lifestyle.

 

Manažment prirodzenej plodnosti

je vhodný pre akýkoľvek pár, ktorý sa dokáže spoločne rozhodovať, či chcú predchádzať počatiu dieťaťa alebo túžia otehotnieť. Ak nechcú dosiahnuť tehotenstvo, nemajú styk počas plodných dní. Tento manažment vychádza z predpokladu, že ľudia dokážu rozumovo kontrolovať svoju sexualitu. Pár takto dostane do rúk nástroj, ktorý im dokáže dať odpoveď na otázky ženského PMS syndrómu, spontánnych potratov, popôrodnej depresie či iných gynekologických otázok prostredníctvom gynekológa, ktorý má špecializáciu v oblasti NaProTechnology.

7 prirodzených tipov ako pomôcť hormonálnej rovnováhe

7 prirodzených tipov ako pomôcť hormonálnej rovnováhe

Endokrinný systém je veľmi zložitý a zrejme ho nikdy dokonale nepochopíme. Existuje však zopár základných vecí, ktoré môžete urobiť pre posilnenie schopnosti vášho tela zabezpečiť hormonálnu rovnováhu: 1. Nebojte sa tukov To staré „dobré “ odporúčanie ´nejedzte tuky...

PRIRODZENÁ

EFEKTÍVNA

DOSTUPNÁ

 metóda CrMS

 

Skutočný jazyk ženskej plodnosti

CrMS FertilityCare je:

 

LOGO hlava RESIZED  štandardizovaný a objektívny,

LOGO hlava RESIZED  jednoduchý na pochopenie,

LOGO hlava RESIZED  šitý na mieru,

LOGO hlava RESIZED  spoločný systém muža a ženy,

LOGO hlava RESIZED  zdravotne neškodný,

LOGO hlava RESIZED  spoľahlivý,

LOGO hlava RESIZED  nenákladný,

LOGO hlava RESIZED  univerzálny.

100% natural

 

Kvalitnejší a častejší sex v porovnaní s pármi ktoré používajú hormonálnu antikoncepciu.

 

Extrémne nízka rozvodovosť.

 

Systém spolupracuje s jedinečným telom ženy a jej cyklom.

 

Zdieľaná zodpovednosť

 

Zlepšuje komunikáciu v páre

l

CrMS (Creighton Model)

Vznikol v 70tych rokoch na univerzite v Creightone, USA. Cieľom bolo vyvinúť spoľahlivú vedecky dokázanú prirodzenú metódu s ohľadom na ženskú individualitu. Vytvoril sa takto jednotný medzinárodný jazyk značenia ženského cyklu. Jedná o  systém značenia ženskej plodnosti. Pár takto dostane informáciu o plodných a neplodných dňoch v cykle. Záznamová tabuľka slúži na diagnostiku a následnú liečbu reprodukčných ťažkostí.

Naučíte sa pozorovať znaky vlastného tela, ktoré odrážajú vaše hormonálne zmeny v tele. Hlien krčka maternice a menštruačné krvácanie sú hlavnými biomarkermi, ktoré sa štandardizovaným spôsobom značia do tabuľky.

?

FertilityCare (Starostlivosť o plodnosť)

Vďaka FertilityCare žena pozná a monitoruje reprodukčné zdravie, pár takto dokáže používať tieto informácie na otehotnenie alebo predchádzanie tehotenstvu prirodzene. FertilityCare sa používa počas reprodukčného obdobia ženy a dá sa použiť pri rôznych cykloch: pravidelné, krátke, nepravidelne. Počas kojenia, po vysadení antikoncepcie ako aj pred menopauzou.

1 zo 6 párov má ťažkosti počať dieťa.  NaProTechnology ako špecializácia v oblasti gynekológie vznikla v začiatkoch 90-tych rokov ako výsledok niekoľko desiatok rokov starých detailných štúdií ženských cyklov značených podľa CrMS.

Žena takto dokáže

  • pochopiť vplyv stresu na jej menštruačný cyklus
  • určiť dátum počatia dieťaťa a  odhadovaný termín pôrodu

Univerzálnosť – Pravidelné cykly nie sú potrebné

Použitie v každom reprodukčnom období ženy: pravidelné, nepravidelné cykly, dojčenie, obdobie prechodu, po antikoncepčných tabletkách,…

CrMS FertilityCare si vyžaduje zo začiatku svoj čas.

Pozorovania sa stanú rutinou, ktorá nezaberie žene viac ako minútu počas dňa. FertilityStarostlivosť sa stáva súčasťou dennej rutiny ako je tomu starostlivosť o vlasy, zuby, pleť… Na konci dňa si žena zaznačí štandardizovaným spôsobom najplodnejší znak daného dňa a priradí dňu nálepku plodnosti alebo neplodnosti.

Komunikácia v páre o CrMS značeniach.

Kurz CrMS absolvujú obaja manželia spoločne, preto muži oceňujú spôsob značenia cyklu ich manželky. Dokážu tak preniknúť do ženského sveta, ktorý bol pre nich častokrát zahalený rúškom tajomstva. CrMS takto výrazným spôsobom podporuje komunikáciu a spolurozhodovanie v intímnom živote manželov.