STAROSTLIVOSŤ O PLODNOSŤ  –  ALTERNATÍVA IVF

Plodar, občianske združenie

NATURAL FAMILY PLANNING

NFP – Natural family Planning, alebo prirodzené plánovanie rodičovstva zodpovedá potrebám a štandardom pre spoľahlivosť 21 storočia. Prirodzený, informujúci a vedecky založený. Objavte najlepšie strážené tajomstvá pre šťastné manželstvo ktoré pretrvá.

?

Napro Technology

NaProTECHNOLOGYTM (taktiež známa ako NaPro alebo NPT) je špecializáciou v oblasti gynekológie zameranou na liečbu neplodnosti ako aj gynekologických ťažkostí žien. Liečba zohľadňuje spoločnú plodnosť páru, pričom berie do úvahy morálne a etické hodnoty. 1 zo 6 párov má ťažkosti počať dieťa.  NaProTechnology vznikla v začiatkoch 90-tych rokov ako výsledok niekoľko desiatok rokov detailných štúdií ženských cyklov značených podľa CrMS FertilityCareTM.

?

CrMS kurz

CrMS je nevyhnutným predpokladom novej špecializácie v oblasti gynekológie –  NaProTECHNOLOGY. Ak ma pár ťažkosti počať dieťa, PMS atď. CrMS tabuľka je praktickým odrazovým mostíkom liečby pre lekára špecializovaného v NaProTechnology. Naučíte sa pozorovať znaky vlastného tela, ktoré odrážajú vaše hormonálne zmeny v tele.